காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

Monday, July 22, 2013

காதல்


மழை வருகிறதென்று
மொட்டைமாடியில் காயபோட்ட
துணிகளை எடுக்க
ஓடி வருகையில்
நீ முகம் துடைத்த என்
கைக்குட்டையில் மட்டும்
காதல் சொட்டிக் கொண்டிருக்கிறது

2 comments: