காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

Saturday, September 21, 2013

முதல் குழந்தை


நீதான்  என் முதல்
குழந்தை என்றேன்

அதற்காக இப்படியா
நித்தமும் என் காதலோடு
விளையாடிக் கொண்டே இருப்பது

2 comments: